Niektórzy twierdzą, ze prowadzimy najlepszy punkt opieki nad dziećmi w Szczecinie

Ale my po prostu opiekujemy się Waszymi dziećmi. „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” /Janusz Korczak/

Niektórzy twierdzą, ze prowadzimy najlepszy punkt opieki nad dziećmi w Szczecinie

Ale my po prostu opiekujemy się Waszymi dziećmi.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”

/Janusz Korczak/

Niektórzy twierdzą, ze prowadzimy najlepszy punkt opieki nad dziećmi w Szczecinie

Ale my po prostu opiekujemy się Waszymi dziećmi.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”

/Janusz Korczak/